17,2763 ha terenów inwestycyjnych na Górnym Śląsku.

Działki objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego stanowiące zwarty kompleks o powierzchni ponad 17 ha znajdujący się w pobliżu miasta Toszek, przylegający bezpośrednio do drogi krajowej nr 94 (wymienianej jako alternatywną po wprowadzeniu opłat na autostradzie A-4 na odcinku Gliwice-Wrocław) oddalony od autostrady A-4 o 10 km.