Wszystkie działki posiadają Plan Zagospodarowania Przestrzennego. Między innymi jako: tereny mieszkaniowo usługowe, tereny komercyjno-produkcyjne…